Organizare

      Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Seminţelor și Materialului Săditor Teleorman  (ITCSMS ), functionează ca instituţie cu personalitate juridică, finanţată din venituri proprii şi de la bugetul de stat, în subordinea MAPDR, prin Inspecţia  Naţională pentru Calitatea Seminţelor organizată ca serviciu în cadrul Direcţiei Generale Politici Agricole. 
      Structura organizatorică a Inspectoratului Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor Teleorman este stabilită prin Ordinul Ministrului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale nr.396/2009. 
       Conducerea instituţiei se asigură de către Directorul executiv, care are în responsabilitate coordonarea generală a întregii activităţi a ITCSMS .

ITCSMS Teleorman  are în structura sa:

  • Compartimentul control, certificare, înregistrare, supraveghere, monitorizare, acreditare, informatizare;
  • Compartimentul analize de laborator:  primire, eşantioane, umiditate, puritate, germinaţie,stare fitosanitară;
  • Compartiment financiar contabil;
  • Compartiment resurse umane;
  • Compartiment administrativ;

 

Organigrama ITCSMS Teleorman

 Silverlight Versiune
Multumim ca ne-ati vizitat ! ITCSMS TELEORMAN